fbpx

Programs

Knowledge you need to succeed

SAT provider of choice in Vietnam since 2012

We specialize in SAT/ACT prep, English Language Arts, and Academic Tutoring. Set apart by our innovative curriculum and effectiveness in helping students achieve their academic goals, Summa has formed partnerships with the top international schools in HCMC and Hanoi to deliver on-campus test preparation services.

Trung tâm luyện thi SAT hàng đầu từ năm 2012

Chúng tôi là những chuyên gia hàng đầu chuyên về luyện thi SAT & ACT, phát triển học thuật, và dạy kèm Anh ngữ. Các khoá học và giáo viên của Summa không chỉ giúp đỡ các học sinh chinh phục các kỳ thi và môn học tại trường, mà còn mang lại năng lượng và màu sắc phấn khởi cho lớp học nhằm xây dựng một môi trường học thoải mái và hào hứng cho học sinh. Summa đã và đang là một trong những đối tác của các trường quốc tế nổi tiếng tại TP.HCM và Hà Nội.

Current Class Schedules

SAT & ACT Preparation Courses

LUYỆN THI SAT & ACT

SAT Level 1

SAT Level 2

SAT Advanced Verbal

SAT Extension

ACT Level 1

ACT Level 2

ACT Extension

Level 1 helps students build core academic skills and gain familiarity with the test format. This is an ideal starting point for students beginning their SAT journey.

TARGET SCORE: 1000-1200
COURSE DURATION: 62 hours

SAT cấp độ 1 giúp học sinh xây dựng những kĩ năng học thuật thiết yếu và làm quen với dạng đề thi. Khoá học là điểm khởi đầu lý tưởng cho học sinh mới bắt đầu làm quen với kỳ thi SAT.

MỤC TIÊU: 1000-1200
THỜI LƯỢNG HỌC: 62 giờ

Level 2 is an intermediate course that teaches pattern recognition and strategies for mastering every type of question students will encounter on the SAT. Includes optional Essay.

TARGET SCORE: 1200-1600
COURSE DURATION: 62 hours

SAT cấp độ 2 giúp học sinh nhận biết các dạng bài và phương pháp để thành thạo những loại câu hỏi mà các em sẽ gặp trong kỳ thi. Khoá học bao gồm luyện viết tiểu luận tự chọn.

MỤC TIÊU: 1200-1600
THỜI LƯỢNG HỌC: 62 giờ

Advanced Verbal is an in-depth examination of the Reading and Writing sections. Students will analyze narrative and analytical passages and refine their test-taking ability.

TARGET SCORE: VERBAL 700-800
COURSE DURATION: 44 hours (Fall/Spring) & 30 hours (Summer)

Đây là khoá ôn luyện chuyên sâu phần thi Đọc và Viết của SAT. Học sinh sẽ nghiên cứu các đoạn văn thuộc thể loại trần thuật và phân tích, nhằm giúp các em mài giũa kỹ năng làm bài.

MỤC TIÊU: Đọc-Hiểu 700-800
THỜI LƯỢNG HỌC: 44 giờ (khóa Thu/Xuân) & 30 giờ (khóa Hè)

Students take weekly practice tests under simulated exam conditions. Trained test experts help students identify and improve areas of weakness.

TARGET SCORE: 1300-1600
COURSE DURATION: 28 hours

Học sinh sẽ được làm bài thi thử mỗi tuần dưới dạng mô phỏng theo khuôn mẫu của một kỳ thi thật. Sau mỗi bài thi, giáo viên sẽ giúp các em tìm ra và khắc phục những yếu điểm khi làm bài.

MỤC TIÊU: 1300-1600
THỜI LƯỢNG HỌC: 28 giờ

Level 1 helps students build core academic skills and gain familiarity with the test format. This is an ideal starting point for students beginning their ACT journey

TARGET SCORE: 22-27
COURSE DURATION: 62 hours

ACT cấp độ 1 giúp học sinh xây dựng những kĩ năng học thuật thiết yếu và làm quen với dạng đề thi. Khoá học là điểm khởi đầu lý tưởng cho học sinh mới bắt đầu làm quen với kỳ thi ACT.

MỤC TIÊU: 22-27
THỜI LƯỢNG HỌC: 62 giờ

Level 2 is an intermediate course that teaches pattern recognition and strategies for mastering every type of question students will encounter on the ACT. Includes optional Essay.

TARGET SCORE: 28-36
COURSE DURATION: 66 hours

ACT cấp độ 2 giúp học sinh nhận biết các dạng bài và phương pháp để thành thạo những loại câu hỏi mà các em sẽ gặp trong kỳ thi. Khóa học bao gồm luyện viết tiểu luận tự chọn.

MỤC TIÊU: 28-36
THỜI LƯỢNG HỌC: 66 giờ

Students take weekly practice tests under simulated exam conditions. Trained test experts help students identify and improve areas of weakness.

TARGET SCORE: 30-36
COURSE DURATION: 28 hours

Học sinh sẽ được làm bài thi thử mỗi tuần dưới dạng mô phỏng theo khuôn mẫu của một kỳ thi thật. Sau mỗi bài thi, giáo viên sẽ giúp các em tìm ra và khắc phục những yếu điểm khi làm bài.

MỤC TIÊU: 30-36
THỜI LƯỢNG HỌC: 28 giờ

English Language Arts

Tiếng Anh Học Thuật

English Language Arts (ELA) is a program whose aim is to prepare students for success in the American classroom. Our teachers hail from prestigious American and European university backgrounds and are rigorously trained in curriculum instruction. We employ ELA curriculum developed by certified teachers with experience in the American public school system. Summa classes of 8-12 students offer the perfect balance between active participation and individual attention.


Tiếng Anh Học Thuật là chương trình học tập chuyên sâu với mục tiêu chuẩn bị cho học sinh thành công trong các lớp học tại Mỹ. Giáo viên của chúng tôi tốt nghiệp từ các trường đại học có uy tín của Mỹ và châu Âu và được đào tạo giảng dạy chuyên sâu. Giáo trình ELA được phát triển bởi các giáo viên kinh nghiệm được chứng nhận bởi hệ thống trường công lập tại Mỹ. Sĩ số lớp chỉ 8-12 học sinh thúc đẩy các em tích cực tham gia phát biểu và kể quả học tập của từng em được đặc biệt chú trọng.

Course description

Mô tả khóa học

COURSE DURATION: September-May, 3 trimesters

» The program revolves around reading. We read all types of text including novels, short stories, poems, news articles, non-fiction, and more.

» Students also practice writing every class. The steady writing practice prepares students for bigger writing assignments that assesses progress at the end of a unit. Some writing assignments include argumentative essays, empathic writing, creative stories, analytic essays, personal essays, and more.

» Students will develop reading and writing skills through writing prompts, close reading, read-aloud, group discussions, presentations, and more.

THỜI LƯỢNG HỌC: Tháng 9 đến tháng 5, 3 học kì

» Chương trình chú trọng rèn luyện kỹ năng đọc. Học sinh sẽ được đọc tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, xã luận, và nhiều thể loại khác.

» Học sinh cũng thực hành viết mỗi lớp. Một số bài tập bao gồm viết văn nghị luận, biểu cảm, sáng tạo, phân tích, tiểu luận và nhiều thể loại khác.

» Học sinh sẽ phát triển kỹ năng đọc và viết thông qua các đề tài luyện viết, hình thức đọc sâu văn bản, đọc to, thảo luận nhóm, thuyết trình, và các hoạt động khác.

COLLEGE ESSAY

Luyện Viết Luận

In this course students will master writing reflective essays, required for their college applications as well as for many college classes. By the end of the course, students will have written their Common Application essay (and possibly 1-2 supplements) to submit with their college applications.

COURSE DURATION: 30 hours

Học sinh sẽ luyện viết các bài luận phản ánh suy nghĩ cá nhân, là dạng luận văn được yêu cầu khi xét tuyển và trong các lớp của bậc đại học Mỹ. Cuối khóa học, học sinh sẽ hoàn thành bài tiểu luận (và có thêm 1-2 bài bổ sung) để nộp cùng hồ sơ xin xét tuyển.

THỜI LƯỢNG HỌC: 30 giờ

Academic Tutoring

Summa instructors are available for private tutoring on all general high school subjects.